Y Jays - Cymru / Tyrd Yn Ol (Vinyl)

2nd October. By admin. Posted in Alternative.

Join the conversation! 9 Comments

 1. Dylent fod yn foddlon i roi mwy, gan iddynt gad eu harbed yn or- modol, ac i elwa ar hyd y ffordd, a hynny ar draul cydnabod y gweithwyr yn an- lieilwng. Gydweithwyr, byddwn iiiiol i. phender- lassculleberrocomrasotquidicmettbubb.coinfo dydd yr ail-adeiladu yn vinyl, dyddiau y bydd ein cymrodyr yn dod yn ol i'w hen alwedigaethau. Reply
 2. Cyn diwedd y ganrif roedd y Fflint hithau wedi'i chlensio'n sir a olygai fod bron i hanner tiriogaeth Cymru o dan reolaeth coron Lloegr. Y Mers oedd yn weddill, a chafwyd gwared a nhw trwy ddefnyddio y Ddeddf Uno gan greu Sir Benfro, Sir Drefaldwyn, Sir Ddinbych, Sir Faesyfed, Sir Forgannwg, Sir Frycheiniog a Sir Fynwy. Dyna gyfanswm o 13 sir. Reply
 3. Shakazragore
  Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb. Mae hi hefyd yn Ddiwrnod y Llyfr, ac yn gyfle gwych i ymgolli mewn llyfrau o bob lliw a llun. Yn wahanol i ddisgyblion ysgol ar hyd a lled y wlad, fyddwn ni ddim yn gwisgo fyny fel ein hoff gymeriadau llenyddol heddiw (syniad ar gyfer y flwyddyn nesaf o bosib), ond yn hytrach dyma gasgliad byr o hoff lyfrau staff Llenyddiaeth Cymru yn Nhŷ Newydd. Reply
 4. Mae cwmwl tros y Gemau Olympaidd nesaf yn , a hynny oherwydd y tywydd poeth yno. Mae trigolion Tokyo yn amau doethineb y penderfyniad i gynnal y Gemau ym misoedd Gorffennaf ac Awst yn Yr wythnos hon mae naw o bobol wedi marw a miloedd wedi eu cludo i’r ysbyty wrth i wres llethol 40C daro canol Japan. Reply
 5. Plaid Cymru; The Party of Wales (Welsh pronunciation: [ˈplaɪd ˈkəmri]; often shortened to Plaid) originated in after a meeting held at that year's National Eisteddfod in Pwllheli, Caernarfonshire (now Gwynedd). Representatives from two Welsh nationalist groups founded the previous year, Byddin Ymreolwyr Cymru ("the Army of Welsh Home Rulers") and Y Mudiad Cymreig ("The Welsh Movement. Reply
 6. Y person tu ôl i'r cymeriad canu gwlad. Ond mi fyddai hynny, a'r ffaith ei fod yn berfformiwr o gwbwl, yn syndod i'w gyn athrawon yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, yn ôl Andrew Walton. Reply
 7. dim troi yn ol. messner. ger dy fron. candelas. cofia bod fi'n rhydd. jay z feat justin timberlake. holy grail. plu. tyrd yn ol. yr ods. pob gair yn bos. anweledig. eisteddfod. al lewis band. Reply
 8. A2: Tyrd Yn Ôl B1: Sibrwd Cariad B2: Taith Y Seren: Cambrian UK: CEP EP: 0: Perlau Tâf A1: Cer I Ffwrdd A2: Gwneud Rhywun Yn Llon B1: Y Neges: Cambrian UK: CEP EP: 1: Hogia'r Moelwyn A1: Rho Dy Law A2: Bryniau Cymru B1: Du A Gwyn B2: Mewn Cariad: Cambrian UK: CEP EP: 3: Leah Owen Llais Swynol Leah Owen A1. Reply
 9. Kajilmaran
  hen bentre bach llanbÊr/llanc ifanc o lŶn/does dim ar Ôl/mae'r llais yn galw: wren wre wd hogiau'r deulyn: nant y mynydd/gwynfyd coll/dyffryn nantlle/cymru fy ngwlad: cambrian: cep tony ac aloma: ddoi di'm yn Ôl i gymru/y tri mochyn bach/dim ond ti a mi/yr hen ysgol yn y wlad: cambrian: cep Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *